Allmänt

Genom att engagera dig och komma med idéer och synpunkter berikar du vår verksamhet. Ditt deltagande i olika aktiviteter bidrar också till den gemenskap och trivsel som hör till föreningens syften.

Programmet uppdateras två gånger per år, en gång för vårprogrammet och en gång för höstprogrammet.

Aktiviteter

I september har vi bara utomhusaktiviteter pga. Covid-19

Länk till Detaljprogram

Kom ihåg att avbeställa om du skulle få förhinder. Detta gör du till den programansvarige. I de fall då vi inte kan sätta in någon reserv får du betala arrangemangets fasta kostnader. 

För närmare upplysningar om de olika aktiviteterna kan du alltid ringa programansvarig person, vars namn och telefonnummer finns angivet vid respektive programpunkt.
Vi är tacksamma om du har jämna pengar till aktiviteterna.
Vid samåkning delas kostnaden, 20 kr per mil, av alla i bilen.