Antal ändringar

Antal uppdateringar:
År 2015   34 stycken
År 2016   37 stycken
År 2017   35 stycken
År 2018   27 stycken

Ändringar 2019

Februaris aktiviteter inlagda 4/2 2019


 Reportage från våren och hösten 2015 borttagna (bilder sparas i tre år)


 Reportage från Jan Erikssons Kinaresa inlagt 4/2 


 Reportage från årsstämman inlagt 16/2 


Reportage från Bio Roy inlagt 23/2 


 Mars aktiviteter och ändrad programpunkt inlagda 4/3 


 Reportage från vandring och lunchteater inlagda 4/3 


 April månads aktiviteter inlagt 8/4


Reportage från månadsmöte 11/3, månadsmöte 8/4 och Bio Roy inlagt 9/4


 Inställd vårresa inlagt 19/4 


 Maj program och bild på blåsippor inlagt 7/5


 Reportage från bangolf inlagd 9/5 


 Höstens program inlagt 


Justering av Kalendarium 3/9 


Septembers aktiviteter inlagt 3/9


 Reportage från Pragresa, framtidsfullmakt och kriminalvården inlagda


 Reportage från höstvandring inlagt 25/10


 Reportage från Emigranternas Hus och Lunchkonsert inlagt 1/10 


 Reportage om utställningen i Göteborg 1923 inlagt 19/11 


 Program för november och december inlagt 


 Detaljprogram inlagt 29/12 


  Ordförandes spalt, kalendarium och kallaelse till årsstämma inlagt 30/12


 

 

Ändringar 2020

Reportage från månadsmöte  inlagt 18/1


 Februari  månads aktivteter och mindre ändringar inlagda 31/1


 P.g.g.korona pandemin har en uppdatering av flera sidor gjorts 22/8 


 Månadens aktiviteter inlagda 27/8 


 Aktivitet för oktober inlagd 16/9 


 Reportage från bangolfen inlagt 21/9


 Ordförandens spalt uppdaterad 28/9


 Aktivitet för november inlagda 7/10 


Reportage från vandring inlagd 16/10


Reportage från vandring inlagd 5/11


Reportage från vandring inlagd + uppdaterat startsida 30/11


Våren aktiviteter inlagda 16/12


Tagit bort reportage från 2016


Ordförandens spalt uppdaterad 22/12


 

 

 

 

 

Ändringar 2021

 
Startsida och aktiviteter uppdaterade 27/2 2021


Startsida och aktiviteter uppdaterade 20/3 2021


Startsida och aktiviteter uppdaterade 24/3 2021


Startsida uppdaterad 8/4 2021


Aktiviteter uppdaterade 11/4 2021


Startsida och aktiviteter uppdaterade 21/4 2021


Startsida uppdaterad 28/4 2021


Startsida och aktiviteter uppdaterade 7/5 2021


Startsida uppdaterad 15/5 2021


 Startsida och nyheter uppdaterade 14/6 2021


 Ordförarens spalt borttagen 10/7 2021 


Strartsidan Program och Nyheter uppdaterade 13/8 2021


Strartsidan, Nyheter och Program uppdaterade 13/9 2021


Strartsidan uppdaterad 24/9 2021


Startsida och reportage uppdaterade 28/9 2021


 Startsida och nyheter uppdaterade 3/10 2021


 Startsida, Kontakt och nyheter uppdaterade 5/10 2021


 Reportage uppdaterade 6/10 2021


 Startsida och nyheter uppdaterade 14/10 2021