Antal ändringar

Antal uppdateringar:
År 2015   34 stycken
År 2016   37 stycken

Ändringar 2017

Reportage från månadsmöte 16/1 inlagt 25/1 2017


Aktivitet film på Bio Roy inlagt i detaljprogram 30/1 2017


Dagordning för årsstämma inlagt i utökad information 30/1 2017


Februari månads aktiviteter uppdaterad 1/2 2017


Notis om årsstämman inlagd 19/2 2017


 Ändrad  anmälning den 14/3 inlagd 3/3 2017


 Mars månads aktiviteter uppdaterad 3/3 2017


 Reportage från familjejuridik inlagt 4/3 2017


 Månadens aktiviteter och reportage månadsmöte och våryra inlagt 2/4 2017


Reportage från Volvo Cars och Modestugan inlagt 24/4 2017


Reportage från Bio Roy inlagt 25/4 2017


 Reportage från resor, vandringar mm inlagd 15/5 och 20/5  


 Bildspel från Göta Kanal inlagt 22/5 2017


Höstens program inlagt 22/5 2017


 Lunchteater inlagt 4/6 2017


 Månadens aktiviteter och reportage inlagt 1/9 2017


 Ordförandes spalt uppdaterad 9/9 2017


 Oktober månads aktiviteter inlagt 7/10 2017


 besöket på Bio Roy inlagt 10/10 2017


 Reportage från Atelje Trädet införd 21/10 2017


 Novembers månads aktiviteter inlagt 4/11 2017


 Bildspel från Ryttmästarbostället mm inlagt 15/11 2017


 December månads aktiviteter inlagt 6/12 2017


 Ordförandes spalt uppdaterad 10/12 2017


 Vårens program 2018 infört 19/12 2017


Januari månads aktiviteter införda 19/12 2017


 Programöversikt inlagd 19/12 2017


 

 

Ändringar 2018

 
Februari månads aktiviteter införda 31/01 2018 


Dokument inför årstämman inlagt 8/2 2018


 Dagordning för årsstämman och div om datorkurser borttaget 14/2 2018


 Mars månads aktiviteter införda 26/2 2018 


 Februaris aktiviteter borttagna 19/3 2018 


 Reportage från resor i österled, Serneke arena och Hotell Bellora inlagt 19/3 2018 


 Reportage från årsstämma och Bio Roy inlagt 19/3 2018 


 Blänkare om Bio Roy. Ordförandes spalt uppdaterad 22/3 2018


 Programkommitén uppdaterad 22/3 2018 


 Aprils aktiviteter inlagt 9/4


 Reportage från lunchteater, Bio Roy och Stadsteatern inlagt 9/4


 Reportage från Bio Roy inlagt 25/4


Om rabatt på Salong Future inlagt 25/4 


 Information inför höste inlagt 22/5


 Uppmaning att kontakta webmaster om man ej vill vara med på bild inlagt 22/5


 Höstens program inlagt 6/6


Programöversikt inlagt 13/6


 Besök Ryaverket och ändrat telefonnummer inlagt 20/8 


September månads aktiviteter inlagda 3/9


Information om Vuxenskolans utbud uppdaterad 3/9


 Reportage från bangolfen och 25-års jubileet inlagt 12/9


 Oktober månads aktiviteter inlagda 9/10 


 Diverse reportage inlagda 9/0 


 Info om ny film på Bio Roy inlagd 9/10 


 Reportage om Öjersjö brandstation, Wapnö julmarknad och decembers aktiviteter inlagt29/11


 Vårens program inlagt 22/12 


Programöversyn och div justeringar 25/12 


 

 

Ändringar 2019

Februaris aktiviteter inlagda 4/2 2019


 Reportage från våren och hösten 2015 borttagna (bilder sparas i tre år)


 Reportage från Jan Erikssons Kinaresa inlagt 4/2 


 Reportage från årsstämman inlagt 16/2 


 Reportage från Bio Roy inlagt 23/2 


 Mars aktiviteter och ändrad programpunkt inlagda 4/3 


 Reportage från vandring och lunchteater inlagda 4/3 


 April månads aktiviteter inlagt 8/4


Reportage från månadsmöte 11/3, månadsmöte 8/4 och Bio Roy inlagt 9/4


 Inställd vårresa inlagt 19/4 


 Maj program och bild på blåsippor inlagt 7/5


 Reportage från bangolf inlagd 9/5