Antal ändringar

Antal uppdateringar:
År 2015   34 stycken
År 2016   37 stycken
År 2017   35 stycken

Ändringar 2018

 
Februari månads aktiviteter införda 31/01 2018 


Dokument inför årstämman inlagt 8/2 2018


 Dagordning för årsstämman och div om datorkurser borttaget 14/2 2018


 Mars månads aktiviteter införda 26/2 2018 


 Februaris aktiviteter borttagna 19/3 2018 


 Reportage från resor i österled, Serneke arena och Hotell Bellora inlagt 19/3 2018 


 Reportage från årsstämma och Bio Roy inlagt 19/3 2018 


 Blänkare om Bio Roy. Ordförandes spalt uppdaterad 22/3 2018


 Programkommitén uppdaterad 22/3 2018 


 Aprils aktiviteter inlagt 9/4


 Reportage från lunchteater, Bio Roy och Stadsteatern inlagt 9/4


 Reportage från Bio Roy inlagt 25/4


Om rabatt på Salong Future inlagt 25/4 


 Information inför höste inlagt 22/5


 Uppmaning att kontakta webmaster om man ej vill vara med på bild inlagt 22/5


 Höstens program inlagt 6/6


Programöversikt inlagt 13/6


 Besök Ryaverket och ändrat telefonnummer inlagt 20/8 


September månads aktiviteter inlagda 3/9


Information om Vuxenskolans utbud uppdaterad 3/9


 Reportage från bangolfen och 25-års jubileet inlagt 12/9


 Oktober månads aktiviteter inlagda 9/10 


 Diverse reportage inlagda 9/0 


 Info om ny film på Bio Roy inlagd 9/10 


 Reportage om Öjersjö brandstation, Wapnö julmarknad och decembers aktiviteter inlagt29/11


 Vårens program inlagt 22/12 


Programöversyn och div justeringar 25/12 


 

 

Ändringar 2019

Februaris aktiviteter inlagda 4/2 2019


 Reportage från våren och hösten 2015 borttagna (bilder sparas i tre år)


 Reportage från Jan Erikssons Kinaresa inlagt 4/2 


 Reportage från årsstämman inlagt 16/2 


Reportage från Bio Roy inlagt 23/2 


 Mars aktiviteter och ändrad programpunkt inlagda 4/3 


 Reportage från vandring och lunchteater inlagda 4/3 


 April månads aktiviteter inlagt 8/4


Reportage från månadsmöte 11/3, månadsmöte 8/4 och Bio Roy inlagt 9/4


 Inställd vårresa inlagt 19/4 


 Maj program och bild på blåsippor inlagt 7/5


 Reportage från bangolf inlagd 9/5 


 Höstens program inlagt 


Justering av Kalendarium 3/9 


Septembers aktiviteter inlagt 3/9


 Reportage från Pragresa, framtidsfullmakt och kriminalvården inlagda


 Reportage från höstvandring inlagt 25/10


 Reportage från Emigranternas Hus och Lunchkonsert inlagt 1/10 


 Reportage om utställningen i Göteborg 1923 inlagt 19/11 


 Program för november och december inlagt 


 Detaljprogram inlagt 29/12 


  Ordförandes spalt, kalendarium och kallaelse till årsstämma inlagt 30/12


 

 

Ändringar 2020

Reportage från månadsmöte  inlagt 18/1


 Februari  månads aktivteter och mindre ändringar inlagda 31/1