Gunilla Jägemalm      ordförande

Bo Swärd                     vice ordförande

Christina Wedman    kassör

Olle Thorén                sekreterare

Ulla Björfjäll                ledamot

Maj-Lis Lampa             ledamot

Lisbeth Nilsson          ledamot

Ulla Swärd                   ledamot

 

Webmaster
Bo Swärd

 

Valberedning
Kerstin Olsson
Åke Olsson