KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA - AKTIVA SENIORER PARTILLE 
Föreningsstämma hålls måndagen den 11 februari 2019 i Partille församlingshem
Motioner till föreningsstämman kan väckas av föreningsmedlem som erlagt fastställd årsavgift. Motionerna skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före föreningsstämman.