• Countrymusik

  Vid månadsmötet den 13 januari underhöll oss Benny Jannerbrink med sång till gitarr och egen inspelad bakgrundsmusik. Benny framförde musik av kända countrysångare som Jonny Cash och Kris Kristofferson men också egna komponerade sånger. Utmärkande för denna typ av musik är att på tre till fyra minuter framförs en berättelse som kan handla om kärlek, hårt arbete, livsöden mm.

 • Årsstämma

  Måndagen den 10 februari hölls årsstämma under Inge Sandbergs ordförandeskap. Som ny sekreterare valdes Inger Fallenius.
  Efter årsstämman avtackades Olle Thorén och Barbro Björkerud för väl genomfört arbete i styrelsen respektive programkommittén.

 • Bio Roy

  Tisdagen den 27/2 var vi 12 medlemmar som fick se filmen ”Dolda tillgångar” tillsammans med 70 medlemmar av Aktiva Seniorer på Hisingen. Det var en mycket intressant film som berättade om ett 60-tal där USA utvecklade sitt rymdprogram samtidigt som rasmotsättningarna fortfarande var stora. Detta fick handlingens 3 kvinnliga huvudpersoner känna av trots sina stora kunskaper inom viktiga ämnen.

 • Stadsteatern

  Fredagen den 23/3 var vi 12 medlemmar som fick göra en guidad rundvandring på Stadsteatern. Det var de utrymmen vi inte ser från salongen vi fick bekanta oss med. Besök i syateljé där dräkter till olika uppsättningar skapas, mask- och perukmakeri där ett fantastiskt hantverk utförs och inte minst själva scenen från ”baksidan” med alla tekniska finesser. Mycket intressant. Ett uppskattat besök där vi också fick veta en del om teaterns historia bakåt i tiden – invigningen var 1934 med skådespelet ”Stormen”.

 • Hotel Avalon

  Den 6 mars besöktes Hotell Avalon
  Bild Gunilla Jägemalm

 • Senior Shop

  Måndagen den 9 mars besöktes föreningen av Senior Shop. Med hjälp av föreningsmedlemmar som ställde upp som mannekänger visades vårens mode.