• Countrymusik

    Vid månadsmötet den 13 januari underhöll oss Benny Jannerbrink med sång till gitarr och egen inspelad bakgrundsmusik. Benny framförde musik av kända countrysångare som Jonny Cash och Kris Kristofferson men också egna komponerade sånger. Utmärkande för denna typ av musik är att på tre till fyra minuter framförs en berättelse som kan handla om kärlek, hårt arbete, livsöden mm.