Välkommen att delta i höstens aktiviteter!


Genom att engagera dig och komma med idéer och synpunkter berikar du vår verksamhet.  Ditt deltagande i olika aktiviteter bidrar också   till den gemenskap och trivsel som hör till föreningens syften.

OBS!  OBS!  

Nya rutiner kring anmälan till arrangemang.
Anmälan är mellan kl.10.00 -14.00
till den programansvarige på tel. eller mail som står under aktuellt arrangemang. Obs, viktigt att du anmäler dig just den dagen som står i programmet.

Anmälan är bindande.

Om du mot förmodan skulle få förhinder är det viktigt att du avbeställer. Detta gör du till den programansvarige. I de fall då vi inte kan sätta in någon reserv får du betala arrangemangets fasta kostnader.

För närmare upplysningar om de olika aktiviteterna kan du alltid ringa programansvarig person vars uppgifter finns vid respektive aktivitet.


Olycksfallsförsäkring
När du deltar i någon av föreningens aktiviteter är du försäkrad. Försäkringen gäller både under aktiviteten och på dit och hemresa.

Vid samåkning delas kostnaden, 20 kr. per mil, av alla i bilen.