Om oss

FÖRENINGEN AKTIVA SENIORER PARTILLE startades 1993 som en del av FAS (Förbundet Aktiva Seniorer). På föreningsstämma 2006 beslöts att föreningen skulle lämna FAS och bilda en fristående förening med egna stadgar under namnet Aktiva Seniorer i Partille. Föreningen har för närvarande cirka 200 medlemmar

Föreningen är en ideell organisation med syfte att främja seniorers kulturella och andra gemensamma intressen.
Föreningen är en politiskt, religiöst och fackligt obunden organisation.
Föreningen vill öka tilltron till den egna förmågan samt stimulera viljan till fortsatt aktivitet och individuell utveckling och på så sätt tas kunnande och erfarenhet tillvara.

Föreningen är öppen för alla seniorer över 55 år.
Medlemsavgiften är 200 kr per person och kalenderår och betalas till föreningens plusgirokonto 495 21 21-4. Obs! Medlem som inte erlagt avgift den 31/1 riskeraratt strykas ur medlemsförteckningen och äger inte rösträtt på föreningsstämman.