Vill du bli medlem?

Skicka till föreningens kassör ett e-postmeddelande med följande uppgifter:

  • Ditt namn
  • Din adress
  • Postnummer och postadress
  • Telefonnummer
  • Din e-postadress

Kassören kommer då att skicka dig aktuellt program och en inbetalningsavi på medlemsavgiften.

När kassören erhållit uppgift om att medlemsavgift är inbetald erhåller du medlemskort.

Kassörens e-postadress Ulla_strand@hotmail.com