• Countrymusik

  Vid månadsmötet den 13 januari underhöll oss Benny Jannerbrink med sång till gitarr och egen inspelad bakgrundsmusik. Benny framförde musik av kända countrysångare som Jonny Cash och Kris Kristofferson men också egna komponerade sånger. Utmärkande för denna typ av musik är att på tre till fyra minuter framförs en berättelse som kan handla om kärlek, hårt arbete, livsöden mm.

 • Årsstämma

  Måndagen den 10 februari hölls årsstämma under Inge Sandbergs ordförandeskap. Som ny sekreterare valdes Inger Fallenius.
  Efter årsstämman avtackades Olle Thorén och Barbro Björkerud för väl genomfört arbete i styrelsen respektive programkommittén.

 • Bio Roy

  Tisdagen den 18 februari var vi nio medlemmar som tillsammans med ett stort antal medlemmar från Aktiva Seniorer, Hisingen, såg filmen ” Judy”.
  Filmen skildrar delar av den stora artisten Judy Garlands dramatiska liv. En intressant och berörande film, som samtliga uppskattade mycket - inte minst för de fantastiska sångnumren.

  Text: Maj-Lis Lampa

 • Hotel Avalon

  Den 6 mars besöktes Hotell Avalon
  Bild Gunilla Jägemalm

 • Senior Shop

  Måndagen den 9 mars besöktes föreningen av Senior Shop. Med hjälp av föreningsmedlemmar som ställde upp som mannekänger visades vårens mode.