Från flera medlemmar har vi fått varning om bedragare på nätet som försöker komma åt uppgifter i din dator.

Det bedragare gör är att skicka ut e-post med tillhörande bilagor. E-posten ser oftast mycket officiell ut, tycks komma från banken, skatteverket, större affärskedjor o.likn. Det bedragarna är ute efter är att komma åt dina bankuppgifter, lösenord mm.

I enklare fall påstår dom att banken/skatteverket behöver kompletterande upplysningar dvs dina bankuppgifter. SVARA ALDRIG PÅ DENNA TYP AV E-POST, BANKEN/SKATTEMYNDIGHETEN BEGÄR ALDRIG IN UPPGIFTER PÅ DETTA SÄTT! Radera omedelbart e-posten!

Mer avancerat är att bedragaren skickar en e-post med uppgifter om att du t.ex. köpt varor och bifogar en bilaga/faktura på varorna. ÖPPNA ALDRIG DENNA TYP AV BILAGOR, DÅ DE OFTA INNEHÅLLER ETT DATAVIRUS, SOM GÖR ATT BEDRAGAREN KAN FJÄRRSTYRA DIN DATOR OCH TÖMMA DEN PÅ BANKINFORMATION, LÖSENORD ETC. Radera omedelbart denna typ av e-post då viruset är så avancerat att det ofta slinker igenom ditt virusskydd.

Det finns en utbildning där man lär sig känna igen bedrägliga förfaranden. Utbildningen heter "Försök inte lura mig" och vänder sig till äldre personer. Denna utbildning har två gånger, under år 2016, genomförts i föreningens regi.