Under innevarande mandattid har Aktiva Seniorer i Partille fått en plats i ”Brukarrådet för äldre och funktionshindrade” och vi representeras av vår ordförande Gunilla Jägemalm.

Brukarrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information om allmänna frågor mellan organisationer som företräder äldre och funktionshindrade och Partille kommun.

Brukarrådet sammanträder 4 gånger per år, vid sammanträdena skall kortare mötesanteckningar föras. 

Pensionärsorganisationernas representanter sammanträder ca 1 månad innan Brukarrådets möte, då skall gemensamma allmänna frågor dryftas och i skriftlig form meddelas ordföraren för Brukarrådet senast två veckor innan Brukarrådets möte.

Gunilla är tacksam om våra medlemmar framför synpunkter och allmänna frågor rörande äldres situation i Partille kommun till henne. Använd gärna e-posten under fliken ”Kontakt” på vår hemsida.

 Protokoll från brukarrådet finns på Partille Kommuns hemsida.